⠀⠀⠀⠀

everyday knew

everyday knew ส่งตรงทุกข่าวสารและอัปเดตเหตุการณ์ให้คุณผู้อ่านรู้ทันทุกความเป็นไปของสังคม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป การเมือง บันเทิง กีฬา เศรษฐกิจ หรือต่างประเทศ
เราจะรวบรวมและส่งต่อถึงผู้อ่านให้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด

Our team

สมาชิกในทีมของเรา

Somsri

Publishing Editor

เรา ในฐานะสื่อมวลชน ไม่ใช่แค่มีหน้าที่นำเสนอข่าว แต่เราต้องตีแผ่
ความจริงของสังคมออกมาให้ชัดเจน ไม่บิดเบือน

Srisamorn

Editor

เพราะข่าวที่ดีที่สุดไม่ใช่ข่าวที่รวดเร็วที่สุด
แต่เป็นข่าวที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด

Aonanong

copywriter

ในฐานะสื่อ จำเป็นต้องซื่อตรงกับประชาชนในการนำเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้สังคมได้รู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมือง

Prasert

Graphic Designer

เนื้อหาข่าวที่ไม่มีภาพประกอบ
ก็เหมือนยำมะม่วงที่ลืมใส่ปลากรอบนั่นแหละครับ

ข่าวใหม่ประจำวัน